Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació

Acceptar

Projecte d'investigació

El projecte MINDCOVID, té per objectiu estudiar la salut mental dels treballadors sanitaris, com els malalties del COVID-19 (i els seus contactes cercans) i en una mostra de la població general adulta espanyola. Tots ells són col·lectius vulnerables a l'impacte psicològic previsible de la pandèmia per COVID-19.

El projecte MINDCOVID pretén proporcionar una avaluació integral de l’impacte en la salut mental del brot actual de COVID-19 a Espanya. Es planta com un projecte de seguiment per monitoritzar els canvis de salut mental al llarg del temps en els col·lectius estudiats.
El projecte
El projecte

MINDCOVID centra la seva investigació en proporcionar una avaluació integral de l'impacte de l'actual pandèmia de Covid-19 en la salut mental de la població espanyola.

Objetius

Objetius principals
 1. Avaluar l'impacte en la salut mental i psicològica de la pandèmia COVID-19 a Espanya, entre treballadors sanitaris, pacients COVID-19 i contactes propers aïllats o en quarantena i la població general adulta.
 2. Identificar els factors de risc i de protecció per a l'aparició adversa de salut mental i persistència.
 3. Quantificar l'ús dels recursos de salut mental disponibles.
 4. Quantificar i caracteritzar les necessitats de salut mental no cobertes.
Altres objectius
 1. Avaluar el benefici potencial d’utilitzar els recursos de salut mental disponibles.
 2. Proporcionar un punt de referència per entendre l’impacte en la salut mental i psicològica relacionada amb el COVID-19 al llarg del temps a Espanya.

Metodologia

MINDCOVID és un projecte de recerca multicèntric i observacional, centrat en tres cohorts: professionals sanitaris, pacients de COVID-19 i contactes propers de pacients de COVID-19 i població general.
1. Estudi de professionals sanitaris

Disseny i població d'estudi

Els professionals sanitaris participants procedeixen de 18 institucions sanitàries de 6 comunitats autònomes d'Espanya (Andalusia, País Basc, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid i València). Les institucions van ser seleccionades per a reflectir la variabilitat geogràfica i sociodemogràfica a Espanya; la majoria dels centres participants procedien de regions amb una gran quantitat de casos de COVID-19. S'ha realitzat una avaluació basal i tres de seguiment a través del correu electrònic institucional dels participants, usant la plataforma Qualtrics(R).

Avaluació basal

L'avaluació basal va consistir en enquestes anònimes auto-informades via web i administrades poc després del primer brot de COVID-19 a Espanya. La recollida de dades es va iniciar en el moment de l'estabilització del nombre de nous casos a Espanya, però quan les institucions sanitàries -especialment els hospitals- es trobaven sota pressions de demanda molt elevades (del 5 de maig al 7 de setembre de 2020).

Tots els treballadors emprats en cada institució sanitària participant van ser convidats a participar utilitzant les llistes de distribució de correu electrònic institucional dels centres (és a dir, el mostreig diana va ser el cens de treballadors). No es va fer més publicitat de l'enquesta i no es van oferir incentius per a la participació.

El correu electrònic d'invitació incloïa un text de presentació, un enllaç anònim per a accedir a la plataforma d'enquestes basada en la web (qualtrics.com). Es va obtenir el consentiment informat de tots els participants en la primera pàgina de l'enquesta. Es van enviar fins a dos correus electrònics de recordatori en un període de 2 a 4 setmanes després de la invitació inicial. Al final de l'enquesta, tots els participants van rebre una llista detallada dels recursos locals de salut mental, inclosos recursos per a l'atenció d'urgència pròxima per als enquestats amb un intent de suïcidi en els 30 dies previs.

Avaluacions de seguiment

Es va realitzar un primer seguiment aproximadament a les 2-4 setmanes després d'haver contestat el qüestionari basal. La recollida de la informació es va realitzar entre juny 2020 i octubre 2020. Es van enviar recordatoris als 5 i 10 dies. La invitació va mantenir el format utilitzat en el qüestionari basal via web (qualtrics.com).

Es va realitzar un segon seguiment aproximadament als 4 mesos després d'haver contestat el qüestionari basal. La recollida de la informació es va realitzar entre octubre 2020 i novembre 2020. Es van enviar entre 3-4 recordatoris en 2 setmanes. La invitació va mantenir el format utilitzat en el qüestionari basal via web (qualtrics.com).

Es va realitzar un tercer seguiment aproximadament als 9 mesos després d'haver contestat el qüestionari basal. La recollida de la informació es va realitzar entre març 2021 i abril 2021. Es van enviar 4 recordatoris en 2 setmanes. La invitació va mantenir el format utilitzat en el qüestionari basal via web (qualtrics.com).

Participació avaluació basal

Un total de 9.138 treballadors de la salut van participar en l'enquesta basal. La taxa de resposta és difícil d'estimar atès que es desconeix la taxa de visualització de l'estudi (és a dir, la proporció de treballadors del centre sanitari que van obrir el correu electrònic d'invitació), excepte en un centre hospitalari (que va ser del 26,4%). Pel que fa al  denominador utilitzat per a calcular la taxa de resposta és el nombre total de treballadors de la salut que figuren en la llista de distribució de correu electrònic o el nombre total de treballadors de la salut emprats segons el proporcionat pels representants de l'hospital, la resposta a l'enquesta, ajustada per la grandària de mostra, va ser del 12,5%.La taxa de participació en l'enquesta (és a dir, aquells que van acceptar el consentiment informat per a participar dividit pel total de persones que van accedir a la primera pàgina de l'enquesta amb la informació de l'estudi) va ser de 89,0%, i la taxa de finalització de l'enquesta (és a dir, aquells que van completar l'enquesta entre els quals van acceptar participar) va ser de 80,8%.

Participació en les avaluacions de seguiment

Al primer seguiment (2-4 setmanes) es van convidar 7.528 treballadors de la salut, és a dir, el 100% de les persones que van contestar el qüestionari basal i van donar el seu correu electrònic. Es van rebre un total de 4.959 respostes, corresponent a una participació del  66%.

Al seu torn, en el segon seguiment (4 mesos) es van convidar 7.393 treballadors de la salut. Es van rebre un total de 4.786 respostes (participació del 65%).

Finalment, al tercer seguiment (9 mesos) es van convidar 7.349 treballadors de la salut. Es van rebre un total de 4.732 respostes  (participació del 64%).

2. Estudi de casos i contactes

Disseny i població de l'estudi

Es va seleccionar una mostra de casos de COVID-19 i contactes procedents de 10 institucions sanitàries de 5 comunitats autònomes d'Espanya (País Basc, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid i València). Les institucions van ser seleccionades per a reflectir la variabilitat geogràfica i sociodemogràfica a Espanya; la majoria dels centres participants procedien de regions amb una gran quantitat de casos de COVID-19. S'ha realitzat una avaluació basal i dues de seguiment a través del correu electrònic institucional dels participants, usant la plataforma Qualtrics(R), i a través d'entrevistes telefòniques, usant la plataforma de GESOP.

Cadascun dels centres participants va realitzar el seu propi reclutament de casos i/o contactes pròxims de COVID-19. Per a això, es va establir un marc mostral que va consistir en el total de casos o contactes que va ser atès al centre en un període de temps determinat, i es va establir una quota de pacients a reclutar, estratificada per edat i data de diagnòstic o data de contacte estret.

El marc mostral va ser obtingut a partir de la informació dels diferents serveis epidemiològics, locals i regionals, i dels diferents serveis sanitaris (hospitals i centres d'atenció primària) encarregats de la identificació i gestió dels pacients de COVID-19 i dels seus contactes pròxims.

El reclutament es va realitzar tant de manera presencial com telefònica des dels mateixos centres de salut participants. En aquelles persones reclutades de manera presencial, es va aprofitar una visita al centre de salut o a l'alta per a informar-los sobre l'estudi i convidar-los a participar, mentre que a aquelles persones que se'ls va convidar de manera telefònica, aquesta es va realitzar de manera retrospectiva, utilitzant la informació de contacte disponible. 

Avaluació basal

L'avaluació basal va consistir en enquestes anònimes auto-informades via web (qualtrics.com) o mitjançant entrevistes telefòniques assistides per ordinador (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI), realitzades per una empresa especialitzada o bé per persones contractades en els centres. La recollida de dades es va iniciar al juliol 2020 i va finalitzar al març 2021.

Es va obtenir de nou el consentiment informat dels participants en la primera pregunta de l'enquesta. Per a aquells convidats via web, es van enviar 4 recordatoris en 2 setmanes. Per a aquells entrevistats telefònicament, se'ls va intentar contactar fins a 3 ocasions. Al final de l'enquesta, tots els participants van rebre una llista detallada dels recursos locals de salut mental, inclosos recursos per a l'atenció d'urgència pròxima per als enquestats amb un intent de suïcidi en els 30 dies previs.

Avaluacions de seguiment

En aquells pacients que van contestar el qüestionari basal via web (qualtrics.com), es va realitzar un primer seguiment aproximadament a les 2-4 setmanes després d'haver contestat el qüestionari basal. La recollida de la informació es va realitzar entre juliol 2020 i abril 2021 utilitzant el mateix format via web (qualtrics.com). Es van enviar recordatoris als 5 i 10 dies.

Es va realitzar un segon seguiment aproximadament als 7 mesos després d'haver contestat el qüestionari basal. La recollida de la informació es va realitzar entre febrer 2021 i juliol 2021. A aquells que es va convidar via web, es van enviar entre 3-4 recordatoris en 2 setmanes, mentre que aquells que van contestar via telefònica se'ls va intentar contactar fins a 3 ocasions.

Participació avaluació basal

Es van reclutar un total de 4.185 pacients de COVID-19 i 1.009 contactes que van acceptar participar de l'estudi. D'aquests, finalment es van obtenir 2.660 respostes, de les quals 1.600 han estat per plataforma Qualtrics i 1.060 han estat per telèfon. Per tant, la participació va ser propera al 51%.

Participació en les avaluacions de seguiment

Al primer qüestionari de seguiment (2-4 setmanes) es van convidar 1.465 pacients COVID-19 i contactes, és a dir, al 100% de les persones que van contestar el qüestionari basal per la plataforma Qualtrics i van acceptar el consentiment informat. Es van rebre un total de 1.091 respostes, el que suposa una participació del 74%.

3. Estudi de Població General

Disseny i població de l'estudi

Correspon a una mostra representativa de la població adulta general espanyola. Per a seleccionar la mostra es va realitzar un mostreig telefònic de doble marc, que incloïa una mostra de números de telèfon mòbil i una altra de telèfons fixes. Es va generar un llistat de nombres de telèfons mòbils mitjançant un sistema automatitzat, i els números de telèfon fix es van seleccionar a través d'una base de dades interna desenvolupada i mantinguda per la companyia, amb l'objectiu d'assegurar que totes les comunitats autònomes espanyoles estiguessin correctament representades. Es van realitzar fins a set trucadesen diferents moments del dia i diverses vegades a la setmana a cada número seleccionat. Es va mostrejar un total de 138.656 números, perseguint la representativitat de la mostra en termes d'edat, sexe i comunitat autònoma. Es va obtenir el consentiment informat verbal per a l'obtenció de dades dels participants.

 Els criteris d'inclusió van ser: (1) ser major de 18 anys i no estar institucionalitzat, (2) ser resident a Espanya al començament de l'estudi i (3) tenir telèfon fix o mòbil. Al seu torn, els criteris d'exclusió van ser: (1) tenir barrera idiomàtica per a poder entendre l'idioma de l'enquesta i (2) no donar el consentiment explícit per a participar.

S'ha realitzat una avaluació basal i una de seguiment, via entrevista telefònica assistida per ordinador amb entrevistadors entrenats, a càrrec d'una empresa especialitzada en serveis de recerca, IPSOS.

Avaluació basal

L'avaluació basal es va dur a terme mitjançant entrevistes telefòniques assistides per ordinador entre l'1 i el 30 de juny de 2020.

Avaluacions de seguiment

Es va realitzar un seguiment aproximadament als 9 mesos després d'haver contestat el qüestionari basal, entre el 18 de febrer i el 12 de març de 2021.

Per a incentivar la participació en totes dues enquestes, a l'inici de cadascuna es va oferir la participació en el sorteig de 8 ordinadors portàtils d'última generació en completar les dues enquestes.

Participació avaluació basal

Dels 138.656 números mostrejats, 45.002 van ser no elegibles (per ser empreses, per número inexistent, barrera idiomàtica, etc.) i 72.428 van ser d'elegibilitat desconeguda perquè no van arribar a respondre a cap de les crides. La taxa de cooperació (això és, la proporció d'individus entrevistats entre totes les persones contactades elegibles) va ser del 16,5%, sent el 75% números mòbils i el 25% números de telèfon fix, amb 3.500 participants en total que van completar l'enquesta.

Participació en les avaluacions de seguiment

En l'avaluació de seguiment (9 mesos) es va intentar contactar a les 3.500 persones que van contestar el qüestionari basal. Es va comptar amb la participació de 2.000 persones, pel que la taxa de participació va ser d'un 57%.

Qüestionaris, variables d'estudi i instruments

El qüestionari basal és una composició, dividida en blocs temàtics, d'instruments àmpliament validats i molt populars en la recerca i la pràctica psicològica i psiquiàtrica. Cada bloc va destinat a l'adquisició de mesures determinades (Trastorns mentals, Exposició a la COVID-19 i estat d'infecció i característiques individuals). Quant a la presència de probable trastorn mental actual s'han usat les versions adaptades dels instruments o escales del següent llistat:

 

 • Trastorn Depressiu Major (MDD, per les seves sigles en anglès)
  Instrument: PHQ - 8
  Referència: Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med. 2001;16(9):606-613. doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606
 • Trastorn d'Ansietat Generalitzada (GAD, per les seves sigles en anglès)
  Instrument: GAD - 7
  Referència: Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006 May 22;166(10):1092-7. doi: 10.1001/archinte.166.10.1092. PMID: 16717171

 • Atacs de pànic
  Instrument:Un ítem del WMH-ICS per a indicar nombre d'atacs de pànic.
  Referència:Kessler RC, Santiago PN, Colpe LJ, et al. Clinical reappraisal of the Composite International Diagnostic Interview Cribratge Scales (CIDI-SC) in the Army Study to Assess Risk and Resilience in Service members (Army STARRS). Int J Methods Psychiatr Cap de bestiar. 2013;22(4):303-321. doi:10.1002/mpr.1398

 • Trastorn d'Estrès Posttraumàtic (PTSD, per les seves sigles en anglès)
  Instrument: PCL - 5
  Referències: 1. Weathers FW, Litz BT, Keane TM, Palmieri PA, Marx BP, Schnurr PP. The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). Natl Cent PTSD. 2013. doi:10.1037/t02622-000. 2. -Zuromski KL, Ustun B, Hwang I, et al. Developing an optimal short‐form of the PTSD Checklist for DSM‐5 (PCL‐5). Depress Anxiety. 2019;36(9):790-800. doi:10.1002/dóna.22942
   
 • Trastorn d'Abús de Substàncies (SUD, per les seves sigles en anglès)
  Instrument: CAGE-AID
  Referències: 1.Hinkin CH, Castellon SA, Dickson-Fuhrman E, Daum G, Jaffe J, Jarvik L. Cribratge for Drug and Alcohol Abusi Among Older Adults Using a Modified Version of the CAGE. Am J Addict. 2001. doi:10.1111/j.1521-0391.2001.tb00521.x 2. López-Maya L, Lina-Manjarrez F, Navarro-Henze S, López LML. Addiccions en anestesiòlegs. Per què s'han incrementat? Hem de preocupar-nos? Rev Mex Anestesiol. 2012.

 • Trastorn mental sever
  Instrument: Sheehan Disability Scale
  Referència: Sheehan D V., Harnett-Sheehan K, Raj BA. The measurement of disability. Int Clin Psychopharmacol. 1996;11 Suppl 3:89-95. doi:10.1097/00004850-199606003-00015

 • Trastorns mentals previs
  Instrument: CIDI 
  Referència: Kessler RC, Üstün TB. The World Mental Health (WMH) Survey Initiative version of the World Health Organization (WHO) Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Int J Methods Psychiatr Cap de bestiar. 2004;13(2):93-121. doi:10.1002/mpr.168

 • Ideació i comportament suïcida
  Instrument: Columbia Suicide Severity Rating Scale
  Referència: Posner K, Brown GK, Stanley B, et al. The Columbia–Suïcidi Severity Ràting Scale: Initial Validity and Internal Consistency Findings From Three Multisite Studies With Adolescents and Adults. Am J Psychiatry. 2011;168(12):1266-1277. doi:10.1176/appi.ajp.2011.10111704

En els qüestionaris de seguiment, s'han inclòs, entre altres, les següents escales:
 • Optimal structures for a mentally healthy life scale (ad hoc developed)
 • Ucla three-item loneliness scale
 • Social media use items  (ad hoc developed)
 • Brief assessment of family functioning scale (BAFFS)
 • Selected items from the parental stress scale
 • Personal burnout subscale of the copenhagen burnout inventory
 • Selected items from the prodromal questionnaire
 • Obsessing subscale of the obsessive compulsive inventory revised (OCI-R)
 • Adapted prime-md eating disorder items
 • Use of online mental health resources (ad hoc developed)
 • Use of psychotropic drugs
 • Barriers to seek mental health treatment

Consideracions ètiques

L'estudi compleix amb els principis establerts per la normativa nacional i internacional, inclosa la Declaració d'Hèlsinki i el Codi d'Ètica. El protocol d'estudi va ser aprovat pel Comitè de Recerca Mèdica (CEIm) del Parc de Salut Mar (2020/9203 / I) i pels CEIm corresponents de tots els centres participants. L'estudi està registrat a Clinicaltrials.gov.

Cronologia i fases d'estudi

El projecte